Osobne garantujeme najlepšiu kvalitu športového oblečenia. Nakupujete len to najlepšie.

AKO JEDINÁ FIRMA NA SLOVENSKU SME ZVEREJNILI NEZÁVISLÉ VÝSLEDKY TESTOV NAŠICH PRODUKTOV.

Všetky MEVA látky museli prejsť radom testov:

  • Zdravotná nezávadnosť
  • Zisťovanie žmolkovitosti a oderu
  • Odolnosť voči roztrhnutiu
  • Stálofarebnosť farieb a tkaniny
  • Zisťovanie zmeny rozmerov a vzhľadu po praní a sušení
  • Hygienicko-ekologické vlastnosti
  • Prítomnosť aromatických amínov

O vynikajúcej kvalite našich produktov svedčí získaný medzinárodný certifikát č.0002/118/1/2016

1. SKÚŠKA ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

ZISŤOVANIE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTI TEXTILNÉHO VÝROBKU

Pri týchto skúškach sme testovali:

– SKLON PLOŠNÝCH TEXTÍLIÍ K ROZVLÁKNENIU POVRCHU
– ŽMOLKOVANIE
– PLOŠNÚ HMOTNOSŤ

ZISŤOVANIE ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI TEXTILNÝCH MATERIÁLOV

Pri týchto skúškach sme testovali:

– ZISŤOVANIE ZMIEN ROZMEROV PO PRANÍ
– ZISŤOVANIE ZMIEN ROZMEROV PO SUŠENÍ

ZISŤOVANIE ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI TEXTILNÝCH MATERIÁLOV

Pri týchto skúškach sme testovali:

– STÁLOFAREBNOSŤ
– OBSAH ŤAŽKÝCH KOVOV
– PRÍTOMNOSŤ AROMATICKÝCH AMÍNOV
– OBSAH FORMALDEHYDU
– STANOVENIE HODNOTY PH
– KONCENTRÁCIA ŠKODLIVÝCH LÁTOK
– HYGIENICKO-EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL O POSÚDENÍ TYPU VÝROBKU

Tento protokol obsahuje výsledky:

– UŽITKOVÉ VLASTNOSTI
– HYGIENICKO-EKOLOGICKE VLASTNOSTI
– OBSAH FORMALDEHYDU
– OBSAH PENTACHLORFENOLU (PCP)
– OBSAH TETRACHLORFENOLU (TeCP)
– OBSAH ORTOFENYLFENOLU  (OPP)
– OBSAH AROMATICKÝCH AMÍNOV
– OBSAH EXTRAHOVATELNÝCH TAŽKÝCH KOVOV
– PH VODNÉHO VÝLUHU
– STÁLOFAREBNOSŤ V PRANÍ 40C
– STÁLOFAREBNOSŤ V POTE  (KYSLOM)
– STÁLOFAREBNOSŤ V POTE  (ZÁSADITOM)
– STÁLOFAREBNOSŤ V OTERE (SUCHOM)
– STÁLOFAREBNOSŤ V OTERE (MOKROM)
– STÁLOFAREBNOSŤ VO VODE

Menu
CERTIFIKÁTY